App Wereld Historische mannen en vrouwen

Moeder Teresa

Info Contact Home

Sint Moeder Teresa, geboren als Agnes Gonxha Bojaxhiu (1910 – 1997), was een wereldbekende katholieke zuster en de stichteres van een religieuze congregatie, de Missionarissen van Naastenliefde.

In 1928 ging ze werken voor de Onze lieve vrouw van Loreto in Letnice. Door de orde werd ze naar Calcutta in India gezonden om lerares te worden.

Zij koos daar de naam Moeder Teresa in verwijzing naar Theresia van Lisieux.

In Calcutta zette zij een wereldwijd bekend werk onder armen op, dat zij tot kort voor haar dood leidde. Ze stichtte de congregatie van de Missionarissen van Naastenliefde, een religieuze congregatie voor zusters in Calcutta.

In 1979 ontving zij voor haar werk de Nobelprijs voor de Vrede.

De congregatie Missionarissen van Naastenliefde werd in 1950 opgericht door Moeder Teresa. Een congregatie is een Instituut van Godgewijd Leven. Dit is een vereniging van mannelijke of vrouwelijke religieuzen, die zich door geloften verbonden hebben aan een religieuze vereniging binnen de rooms-katholieke Kerk.

Binnen de rooms-katholieke Kerk wordt onderscheid gemaakt tussen orden en congregaties: een orde is een gemeenschap van kloosterlingen die geloften hebben afgelegd en gesticht werd vóór ongeveer 1550; een congregatie is een dergelijke gemeenschap van kloosterlingen die geloften hebben afgelegd en gesticht werd na ongeveer 1550.

De congregatie Missionarissen van Naastenliefde telt meer dan 4.500 religieuzen en is actief in 133 landen. Leden van deze congregatie leggen naast de drie traditionele geloften van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid ook een vierde gelofte: om "oprecht en belangeloos de armsten van de armen te dienen".

In Nederland zijn er kloosters te Amsterdam en Rotterdam. Het Rotterdamse klooster werd opgericht in 1977.

Naast een vrouwelijke tak, is er ook een congregatie voor mannen Missionarissen van Naastenliefde.  

Sint Moeder Teresa overleed op 5 september 1997 te Calcutta, en kreeg de eer van een staatsbegrafenis door de regering van India. Haar lichaam werd begraven in het Moederhuis van de Missionarissen van Naastenliefde. Haar graf werd al snel een bedevaartsoord en gebed voor mensen van alle geloven, rijk en arm.

Moeder Teresa liet een testament van onwankelbaar geloof, onoverwinnelijke hoop en buitengewone liefdadigheid. Haar reactie op Jezus 'pleidooi, "Kom wees Mijn licht," maakte haar een Missionaris van Liefde, een' moeder aan de armen, "een symbool van medeleven aan de wereld, en een levende getuige van de dorstende liefde van God.

Zaligverklaring

De Indiase Monica Besra zegt dat ze leed aan een kwaadaardige tumor in de buik. Zij nam een jaar na de dood van Moeder Teresa deel aan de mis.

Monica stelt het volgende: Toen zij de kerk binnen ging, zag zij een foto van Moeder Teresa: uit haar ogen kwamen lichtstralen. Hierna voelde zij zich duizelig worden en werd ze door nonnen in bed gelegd. De nonnen legden een medaillon van Maria op haar gezwel. Zes uur later was ze genezen. Paus Johannes Paulus II heeft dit als wonder betiteld. Hiertoe werden 113 getuigen gehoord en 35.000 pagina's aan documentatie verzameld. Er bestaat echter controverse over de waarheidsgetrouwheid van deze getuigen en documentatie. Besra's artsen zeggen dat haar cyste en tuberculose door hun behandeling zijn genezen.

In 2003, zes jaar en zes weken na haar overlijden, werd Moeder Teresa zalig verklaard door paus Johannes Paulus II. Hij wilde haar ook meteen heilig verklaard zien, maar de kardinalen wezen dit af omdat dit nog nooit was gedaan in de geschiedenis van de Katholieke Kerk. Bij de zaligverklaring op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad waren onder anderen de Franse premier Raffarin, Bernadette Chirac, koningin Fabiola van België en president

Rugova van Kosovo aanwezig.


Heilgverklaring


Op zaterdag 4 september 2016 werd Moeder Teresa, 19 jaar na haar dood, Heilig verklaard door Paus Franciscus tijdens de zogenaamde Canonisation Mass op het Sint Pietersplein in Vaticaanstad.

Het is nu dus Sint Moeder Teresa.

+

+

+

+

Moeder Teresa in 1986.

Foto: © 1986 Túrelio (via Wikimedia-Commons), 1986 / Lizenz: Creative Commons CC-BY-SA-2.0 de

Moeder Teresa, "Huis ter nagedachtenis" in Skopje, Macedonië.

Foto: Stefan Didam - Schmallenberg

President Reagan (Verenigde Staten) overhandigt Moeder Teresa de Medaille van Vrijheid op een Witte Huis Ceremonie op 20 juni 1985.

Bron:  The Ronald Reagan Presidential Library  -  NARA - 198.564. U.S. National Archives and Records Administration.

Robert Baden - Powell


  Museum JoCas © (CC BY-SA 3.0 NL) CC: Creative Commons - Naamsvermelding - Niet-commercieel - Gelijk delen 3.0  Nederland , licentie en © Format: Cor Bastinck ism vml JoCas, Jeugd- en jongerenvereniging. © teksten zie Wikipedia en “Info” © foto’s algemeen zie “Info” en wanneer afwijkend zie onderschrift foto’s bij artikel.