Museum JoCas © (CC BY-SA 3.0 NL) CC: Creative Commons - Naamsvermelding - Niet-commercieel - Gelijk delen 3.0  Nederland , licentie en © Format: Cor Bastinck ism vml JoCas, Jeugd- en jongerenvereniging. © teksten zie Wikipedia en “Info” © foto’s algemeen zie “Info” en wanneer afwijkend zie onderschrift foto’s bij artikel.

Verantwoording en bronnen

Naast eigen kennis en creatie, is dankbaar gebruik gemaakt van de Nederlandse Wikipedia en Google (zoeken). © Voor niet-commerciële doeleinden kunnen de teksten dan ook worden gebruikt onder doorgifte van de hiernaast (links) aangegeven link voor de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 (CC-BY-SA-3.0) voor artikelen na 15 juni 2009 en de GNU/GFDL regel voor daarvoor. Het is wellicht het handigste om beide licenties te vermelden. Foto’s enz.: de afbeeldingen op onze site zijn grotendeels afkomstig van Wikimedia Commons, ook hiervoor geldt bij hergebruik: doorgifte van de hiernaast (links) aangegeven link voor de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 (CC-BY-SA-3.0) en de GNU/GFDL licentie, tenzij bij het onderschrift anders staat vermeld, commercieel gebruik valt hier meestal buiten, . Afbeeldingen/geluiden die door ons te goeder trouw zijn gebruikt (wij hebben onze uiterste best gedaan de rechthebbende te achterhalen) en onverhoopt toch onder het auteursrecht vallen en een dergelijk gebruik niet toestaan, zullen wij, wanneer daar door bewezen rechthebbende om wordt gevraagd, van onze site verwijderen.

Het auteursrecht op het domein, idee, logo -, de naam Museum JoCas (zoals hier geschreven) en het format berust bij Cor Bastinck (stichter). JoCas is de afkorting van het oorspronkelijke ‘Jongerengilde Castellum’ (anno 2002). Voor al het andere en algemeen geldt: © 2008-2018 CC: Creative Commons-Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie Cor Bastinck. JoCas is een vml ongebonden, non-profit organisatie, evenals het door haar ondersteunde project virtueel Museum JoCas (anno 2008). © Format: Cor Bastinck.

Redactie

Vele redacteuren hebben op vrijwillige basis meegeschreven aan de teksten bij de thema’s via hun inbreng bij de Nederlandse Wikipedia. Deze zijn door onze eindredacteur Cor Bastinck (deels) toegepast, bewerkt, samengesteld, waar nodig aangevuld, gecorrigeerd en van nadere omschrijvingen voorzien. Wanneer de World Heritage site moest worden geraadpleegd ter controle, is de eventuele te gebruiken aanvullende tekst eerst vanuit het Engels vertaald. Alle gegevens zijn zorgvuldig nagelezen en, waar nodig geacht, bij eigen en/of externe bronnen gecontroleerd op juistheid en vervolgens zonodig ook gecorrigeerd. Ook de (meeste) afbeeldingen (door de schrijvers aan Wikipedia geplaatst en) komen van Wikimedia Commons onder de CC- en/of  GNU/GFDL regels: Creative Commons Naamsvermelding (zie in de scherminfo bij de afbeelding), gelijk delen 3.0. Commercieel gebruik valt hier meestal buiten. Klik op de CC- en GNU/GFDLblokjes linksboven voor de rechtsgeldige informatie op die betreffende websites. Geef beide licenties door bij een foto, opdat aan de wensen van de fotograaf en Wikimedia Commons tegemoet wordt gekomen.

Privacy

Waar bepaalde noodzakelijke gegevens worden gevraagd (contact) worden die vertrouwelijk behandeld en nimmer doorgegeven aan anderen.

Achtergrond / Doel

Het doorgeven en breed bereikbaar maken van kennis over de geschiedenis, in de ruimste zin, met in achtneming van kindvriendelijkheid, het respecteren van mens, religie, dier, de natuur en het leven als geheel. We komen op voor mensenrechten, kinderrechten en dierenrechten. Dat doen we o.a. door daarin actief te zijn op Twitter en diverse donateurschappen.

CC licenties

GNU/GFDL

Logo van "Museum JoCas" - alle rechten voorbehouden. Home Contact

+

+

+

Muis over afbeelding

+

Interview met het Jeugdjournaal.

Foto: Cor Bastinck

Determineerles aardewerkscherven.

 Foto: Cor Bastinck

Speuren met metaaldetectors.

Foto: Cor Bastinck

Muis over pictogram

Website van het platform voor aangesloten Online Musea